Ben je op zoek naar algemene informatie over hoe het leven er in een rusthuis (woonzorgcentrum) aan toe gaat? Neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.
Recente reacties
  Archieven
  Categorieën
  • Geen categorieën
  Meta

  Waarden

  Wat is ons doel?

  Tegemoetkomen aan wensen en behoeften van de bewoners
  ‘Zorg op maat’ geldt als streefdoel. De verlangens en wensen van de bewoner in verband met zorg zullen als leidraad dienen, dit binnen de grenzen van de haalbaarheid. De zorgbehoefte bij de bewoner kan wijzigen. Daarop zal het team van onze medewerkers een passend antwoord formuleren en het zorgaanbod bijsturen.

  Creëren van een herkenbare en huiselijke omgeving
  Wij willen een aangename en warme sfeer creëren, die het mogelijk maakt dat de bewoner zich ‘thuis’ voelt. De bewoners kunnen hun kamer aankleden volgens hun persoonlijke smaak met persoonlijke bezittingen.

  Aandacht hebben voor de betrokkenheid van het sociale netwerk
  De overgang naar een woonzorgcentrum is een ingrijpend gebeuren. Om vereenzaming te voorkomen blijven de bestaande relaties met familie en vrienden uiterst belangrijk. Contacten met familie en vrienden willen wij stimuleren. Van onze medewerkers wordt verwacht dat ze hen de nodige informatie verstrekken en hen de kans geven om deel te nemen aan het dagelijkse leven in het rusthuis. Vrijwilligers zijn welkom in ons woonzorgcentrum, zij betekenen een directe ondersteuning in de zorgverlening.

  Streven naar goede professionele zorg
  Door middel van een multidisciplinaire aanpak willen we ‘goede zorg’ realiseren, afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner.

  Mensen dragen tot het einde
  Wanneer de bewoner palliatieve zorg nodig heeft verzekeren wij ten allen tijde een aangepaste comfortzorg, begeleiding en spirituele zorg tot het levenseinde. In dit kader werken wij nauw samen met een palliatief netwerk en beschikken wij over opgeleide palliatieve verpleegkundigen.

  Zorg dragen voor ethische en spirituele zorg
  Als woonzorgcentrum dat geworteld staat in de christelijke traditie willen we, vertrekkend vanuit ‘dienstbaarheid’, bewoners- en belevingsgerichte zorg realiseren.
  In het kader van de zorg voor het levenseinde willen wij extra aandacht geven aan een weloverwogen ethisch overleg tussen professionelen, bewoners en familie om te komen tot de meest zinvolle tussenkomst of handeling in comfort- of levensbedreigende situaties.

  Wonen

  Wonen als thuis, dat is de insteek van Huize Nazareth. Bewoners krijgen de mogelijkheid hun kamer in te richten zoals ze zelf willen. We geven graag aandacht aan de wensen en gewoonten van de mensen.

  En wonen is sedert 2017 nog een stuk aangenamer in ons gloednieuw centrum. Daar namen 114 bewoners hun intrek in een moderne kamer voorzien van alle comfort.

  Zorg

  Een enthousiast en vakkundig team van zorg- en verpleegkundigen, ergotherapeuten, animatoren, kinesisten en vrijwilligers staan dagelijks klaar voor onze bewoners. Met liefdevolle aandacht willen we onze bewoners laten groeien zodat ze zich hier goed in hun vel voelen.

  24/7 kunnen de bewoners op ons rekenen. Wij staan ook in direct contact met de huisarts die de nodige info en richtlijnen doorgeeft inzake medische begeleiding.

  • Multidisciplinair team
  • 24 uur opvang
  • Samenwerking huisarts
  • Persoonlijk zorgplan
  • ...

  Leven

  Levenskwaliteit staat hier hoog in het vaandel. Huize Nazareth ligt midden in de bossen en zit dus ook letterlijk vol zuurstof.
  Hier is het rustig wonen in kleine gemeenschappen. Elk beschikken ze over een eigen leef- en eetruimte, tuin en/of terras.

  Ons woonzorgcentrum biedt naast de dagelijkse verzorging een reeks van aangepaste activiteiten en gezellige contacten. En dit met respect voor ieders privacy.

  • Activiteiten
  • Eigen keuken, lekker eten
  • Aangename leefruimte
  • Eigen kapper, pedicure,...
  • ...