Nieuwbouw assistentiewoningen De Groene Bomen.

Bekijk hier de foto’s van de nieuwbouw.

Historiek

Huize Nazareth is ontstaan uit het initiatief van de congregatie Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar.

Tijdens het kapittel van 1974 werd de bezorgdheid geuit over het groeiend aantal ouder wordende zusters in een tijd van weinig roepingen. Er werd beslist: “Er zal zorg gedragen worden voor een passende huisvesting, voor geborgenheid en verzorging”.

In de zoektocht naar een geschikte plaats voor de bouw van een rustoord viel de keuze op een stuk grond waar zich reeds een wijkschool van de parochie Heilige Familie bevond.

De eerste steenlegging had plaats op 13 oktober 1977 en op 1 juli 1979 kwamen de eerste zusters in Huize Nazareth wonen. Er was plaats voor 50 zusters.
Het naastgelegen wijkschooltje werd vernieuwd.

Huize Nazareth werd genoemd naar de Abdij van Nazareth die in deze streken door lekenbroeder Bartholomeus in de 13e eeuw werd opgericht. Tijdens de Franse Revolutie werden de zusters verdreven en in 1797 werd de Abdij vernield.

Gedurende de eerste jaren verdeelden de zusters alle mogelijke taken onderling, ze werden bijgestaan door een klusjesman, twee poetsvrouwen en een kok. In 1991 kwam er een bejaardenhelpster en een verpleegkundige in dienst. Met de toename van de zorgbehoefte groeide stilaan het aantal personeelsleden in de zorg.

In 1998 werd er een afdeling bijgebouwd voor 10 bewoners. In 2005 kwam de eerste leek in Huize Nazareth wonen.

Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar opvangplaatsen voor ouderen heeft de Raad van Bestuur van de vzw Ouderenzorg ZCS in 2014 besloten om een nieuwbouw te realiseren. Op 1 maart 2016 had de eerste steenlegging plaats van het nieuwe Woonzorgcentrum. De deuren openden in februari 2017.

Het woonzorgcentrum is erkend door het ministerie van volksgezondheid onder de nummers:
-ROB: PE 1042
-RVT: VZB 2441
-Kortverblijf: KPE 1042

Wonen

Wonen als thuis, dat is de insteek van Huize Nazareth. Bewoners krijgen de mogelijkheid hun kamer in te richten zoals ze zelf willen. We geven graag aandacht aan de wensen en gewoonten van de mensen.

En wonen is sedert 2017 nog een stuk aangenamer in ons gloednieuw centrum. Daar namen 114 bewoners hun intrek in een moderne kamer voorzien van alle comfort.

Zorg

Een enthousiast en vakkundig team van zorg- en verpleegkundigen, ergotherapeuten, animatoren, kinesisten en vrijwilligers staan dagelijks klaar voor onze bewoners. Met liefdevolle aandacht willen we onze bewoners laten groeien zodat ze zich hier goed in hun vel voelen.

24/7 kunnen de bewoners op ons rekenen. Wij staan ook in direct contact met de huisarts die de nodige info en richtlijnen doorgeeft inzake medische begeleiding.

  • Multidisciplinair team
  • 24 uur opvang
  • Samenwerking huisarts
  • Persoonlijk zorgplan
  • ...

Leven

Levenskwaliteit staat hier hoog in het vaandel. Huize Nazareth ligt midden in de bossen en zit dus ook letterlijk vol zuurstof.
Hier is het rustig wonen in kleine gemeenschappen. Elk beschikken ze over een eigen leef- en eetruimte, tuin en/of terras.

Ons woonzorgcentrum biedt naast de dagelijkse verzorging een reeks van aangepaste activiteiten en gezellige contacten. En dit met respect voor ieders privacy.

  • Activiteiten
  • Eigen keuken, lekker eten
  • Aangename leefruimte
  • Eigen kapper, pedicure,...
  • ...